Giới thiệu‎ > ‎

Danh sách giảng viên

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN THEO MÔN HỌC

KHOA THÚ Y – TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG ĐÔ


STTHọ và tên, năm sinh, chức vụ hiện tạiChức danh khoa họcHọc vị, nước, năm tốt nghiệpChuyên ngành đào tạoHọc phần/môn học, số tín chỉ/ĐVHT dự kiến đảm nhiệmNơi công tác
01Phan Thị Thơm
Sinh ngày 01/04/1965Giảng viên
Thạc sĩ

Việt Nam

2006

Tâm lý giáo dụcNhững nguyên lý CB của chủ nghĩa Mác- Lênin 13GV Đại học Đông Đô
02Trần Quốc Hải

Sinh ngày 18/09/1949
Giảng viên

Tiến sĩ

Việt Nam

2008

Hành chính côngNhững nguyên lý CB của chủ nghĩa Mác- Lênin 22GV Đại học Đông Đô
03Vũ Thị Tố Uyên
Sinh ngày 08/01/1969Giảng viên
Thạc sĩ

Việt Nam 1998

Tâm lý giáo dụcTư tưởng Hồ Chí Minh 

2

 

GV Đại học Đông Đô
04Đoàn Thị Kim Dung
Sinh ngày 10/11/1972Giảng viên
Thạc sĩ

Việt Nam

2004

Lịch sử ĐảngĐường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam 

3

 

GV Đại học Đông Đô
05Đặng Thúy Quỳnh
Sinh ngày 03/09/1962Giảng viên
Tiến sĩ

Việt Nam

2014

Luật họcPháp luât đại cương 

3

 

GV Đại học Đông Đô
06Nguyễn Thị Minh Phương

Sinh ngày 10/11/1975

Giảng viên

Thạc sĩ

Việt Nam

2010

Văn hóa họcXã hội học đại cương 

2

 

GV Đại học Đông Đô
07Võ Thị Thanh Loan

Sinh ngày 20/11/1963

Giảng viên

Thạc sĩ

Việt Nam

2006

Tiếng AnhTiếng Anh 13GV Đại học Đông Đô
08Trịnh Hữu Tuấn
Sinh ngày 12/05/1976Giảng viên
Tiến sĩ

Mỹ

2015

Tiếng AnhTiếng Anh 23GV Đại học Đông Đô
09Nguyễn Thu Hà

Sinh ngày 23/04/1974

Giảng viên

Thạc sĩ

Việt Nam

 

Tiếng AnhTiếng Anh 33GV Đại học Đông Đô
10Phan Mạnh Toàn
Sinh ngày 07/12/1950Giảng viên
Thạc sĩ

Việt Nam

1998

ToánToán cao cấp 13GV Đại học Đông Đô
11Vũ Thúy Hà
Sinh ngày 08/06/1983
Giảng viên
Thạc sĩ

Việt Nam 2009

Kế toán – Kiểm toánToán cao cấp 23GV Đại học Đông Đô
12Phạm Đình Phùng,
Sinh ngày 01/05/1946 Hiệu Trưởng ĐH Đông Đô
PGS

2009

Tiến sĩ

Việt Nam

2001

Kế toán – Kiểm toánXác xuất và thống kê3GV Đại học Đông Đô
13Nguyễn Thị Hoa Mai Sinh ngày 31/03/1983

Giảng viên

Thạc sĩ

Việt Nam

2008

Hóa họcHóa đại cương2GV Đại học Đông Đô
14Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Sinh ngày 01/10/1973 Giảng viên

Thạc sĩ

Việt Nam

2008

Khoa học môi trườngHóa hữu cơ2GV Đại học Đông Đô
15Vương Tiến Mạnh

Sinh ngày 15/04/1977

Giảng viên

Thạc sĩ

Việt Nam

Sinh thái họcHóa phân tích2GV Đại học Đông Đô
16Lại Minh Hiền

Sinh ngày 10/05/1950

Giảng viên

Tiến sĩ

Việt Nam

 

Sinh họcSinh học đại cương2GV Đại học Đông Đô
17Lê Thanh Hòa

Sinh ngày 02/02/1954

Giảng viên

GS

2015

Tiến sĩ

Việt Nam

1997

Y-Sinh học phân tử nhiệt đới 

Sinh học phân tử

2GV khoa Thú y
18Nguyễn Văn Xuất
Sinh ngày 22/09/1949 Giảng viên
Tiến sĩ

Ba Lan

1986

Toán- TinTin học đại cương3GV Đại học Đông Đô
19Lê Mạnh Dũng

Sinh ngày 25/05/1953

Giảng viên

Thạc sĩ

Việt Nam

1996

Khoa học nông nghiệpĐộng vật học3GV khoa Thú y
20Nguyễn Thị Thoa

Sinh ngày 01/03/1958

Giảng viên

Thạc sĩ

Việt Nam

1999

Sinh lý và hóa sinh động vật nuôiSinh lý động vật4GV khoa Thú y
21Phan Đình Thắm

Sinh ngày 25/01/1955

Giảng viên

PGS

2004

Tiến sĩ

Nga

1991

Chăn nuôiHóa sinh đại cương3GV khoa Thú y
22Lê Minh Sơn

Sinh ngày 29/05/1954

Giảng viên

Thạc sĩ

Việt Nam

1998

Chăn nuôiGiải phẫu động vật4GV khoa Thú y
23Đàm Đình Huân

Sinh ngày 25/03/1952

Giảng viên

Đại học

Việt Nam

1979

Thú yTổ chức và phôi thai học2GV khoa Thú y
24Nguyễn Thị Inh

Sinh ngày 20/05/1959

Giảng viên

Thạc sĩ

Việt Nam

1998

Khoa học nông nghiệpDinh dưỡng động vật2GV khoa Thú y
25Trương Thị Dung

Sinh ngày 02/02/1960

Giảng viên

Thạc sĩ

Việt Nam

2001

Vi sinh vật

Bệnh lý học

Vi sinh vật học đại cương2GV khoa Thú y
26Bùi Thị Tho

Sinh ngày 13/02/1954

Giảng viên

PGS

2007

Tiến sĩ

Việt Nam

1997

Thú yDược liệu thú y3GV khoa Thú y
27Phùng Quốc Chướng
Sinh năm 1955
Giảng Viên
PGS

2005

Tiến sĩ

Việt Nam

1995

Vi sinh vật học thú yMiễn dịch học thú y3GV khoa Thú y
28Phạm Thị Hiền Lương

Sinh ngày 10/05/1960

Giảng viên

Tiến sĩ

Việt Nam

2006

Chăn nuôi động vậtDi truyền học động vật2GV khoa Thú y
29Dương Mạnh Hùng

Sinh ngày 14/03/1954

Giảng viên

Tiến sĩ

Nga

1992

Chăn nuôi động vậtChọn giống gia súc2GV khoa Thú y
30Trần Thị Hạnh

Sinh ngày 15/11/1954

Giảng viên

PGS

2004

Tiến sĩ

Đức

1989

Vệ sinh thú yVệ sinh thú y3GV khoa Thú y
31Doãn Văn Tỏa

Sinh ngày 22/02/1952

Giảng viên

Đại học

Việt Nam

1979

Thú yLuật thú y2GV khoa Thú y
32Trịnh Thị Thơ Thơ

Sinh ngày 04/09/1943

Giảng viên

PGS

2004

Tiến sĩ

Việt Nam

1994

Thú yBệnh lý học thú y 14GV khoa Thú y
33Nguyễn Quang Tuyên

Sinh ngày 02/09/1954

Giảng viên

GS

2009

Tiến sĩ

Việt Nam

1996

Thú y 

Bệnh lý học thú y 2

4GV khoa Thú y
34Vy Quang Trung

Sinh ngày 07/12/1955

Giảng viên

Thạc sĩ

Việt Nam

1998

Chăn nuôiĐộc chất học thú y2GV khoa Thú y
35Nguyễn Văn Chung

Sinh ngày 20/10/1949

Giảng viên

Đại học

Việt Nam

1973

Thú yChẩn đoán bệnh thú y3GV khoa Thú y
36Nguyễn Hùng Nguyệt Sinh ngày 16/05/1954 Trưởng khoa Thú y – ĐH Đông Đô

Giảng viên

Tiến sĩ

Việt Nam

2010

Nông nghiệpDịch tễ học thú y – Châm cứu thú y3GV khoa Thú y
37Nguyễn Như Thanh

Sinh ngày 08/07/1936

Giảng viên

GS

2001

Tiến sĩ

Việt Nam

1981

Nông nghiệpBệnh nội khoa3GV khoa Thú y
38Trần Thị Lan Hương

Sinh ngày 14/06/1954

Giảng viên

Tiến sĩ

Việt Nam

2001

Vi sinh vật học thú yBệnh truyền nhiễm thú y4GV khoa Thú y
39Trần Văn Quyên

Sinh ngày 05/07/1951

Giảng viên

Thạc sĩ

Việt Nam

1997

Khoa học Nông nghiệpKý sinh trùng và bệnh do ký sinh trùng thú y3GV khoa Thú y
40Phạm Đức Chương

Sinh ngày 01/06/1946

Giảng viên

Tiến sĩ

Bungari

1988

Thú yBệnh ngoại khoa thú y3GV khoa Thú y
41Đoàn Hữu Thành

Sinh ngày 15/08/1960

Giảng viên

Thạc sĩ

Việt Nam

2007

Khoa học Nông nghiệpBệnh học thủy sản2GV khoa Thú y
42Trần Tiến Dũng

Sinh ngày 20/09/1948

Giảng viên

PGS

2004

Tiến sĩ

Hungari

1986

Thú ySản khoa gia súc3GV khoa Thú y
43Nguyễn  Văn Cảm
Sinh ngày 09/05/1950
Giảng viên
Tiến sĩ

Việt Nam

2000

Vi sinh vật họcKiểm nghiệm thú sản3GV khoa Thú y
44Nguyễn Thị Liên

Sinh ngày 27/05/1958

Giảng viên

Tiến sĩ

Việt Nam

2000

Chăn nuôi thú yChăn nuôi gia cầm2GV khoa Thú y
45Đặng Quang Nam

Sinh ngày 08/09/1950

Giảng viên

Thạc sĩ

Việt Nam

1996

Chăn nuôi thú yChăn nuôi lợn2GV khoa Thú y
46Hoàng Thạch

Sinh ngày 20/09/1950

Giảng viên

Tiến sĩ

Việt Nam

1999

Nông nghiệpAn toàn vệ sinh thực phẩm2GV khoa Thú y
47Nguyễn Đình Nhung

Sinh ngày 02/04/1944

Giảng viên

Tiến sĩ

Hungari

1982

Thú yBệnh Chó, Mèo2GV khoa Thú y
48Lê Thị Thịnh

Sinh ngày 08/01/1957

Giảng viên

Thạc sĩ

Việt Nam

1999

Thú yChăn nuôi trâu, bò2GV khoa Thú y
49Cù Hữu Phú

Sinh ngày 09/10/1955

Giảng viên

PGS

2006

Tiến sĩ

Đức

1992

Vi sinh vật học thú yVi sinh vật thú y3GV khoa Thú y
50Trần Trang Nhung

Sinh ngày 27/04/1957

Giảng viên

Tiến sĩ

Việt Nam

2000

Nông nghiệpBệnh dinh dưỡng gia súc3GV khoa Thú y
51Võ Văn Hải

Sinh ngày 12/06/1985

Giảng viên

Bác sĩ thú y

Việt Nam

2010

 

Thú y

 

Thức ăn gia súc

GV khoa Thú y
52Nguyễn Lê Văn

Sinh ngày 28/06/1964

Giảng viên

Thạc sĩ

Việt Nam

2006

Nông nghiệpDược lý học thú yGV khoa Thú y
53Trần Thị Thu

Sinh ngày 20/03/1979

Giảng viên

Thạc sĩ

Việt Nam

2006

Khoa học Nông nghiệpCông nghệ sinh sảnGV khoa Thú y
54Võ Thị Hải Lê

Sinh ngày 15/02/1971

Giảng viên

Tiến sĩ

Việt Nam

2003

 

Ký sinh trùng học thú y

Bệnh động vật hoang dãGV khoa Thú y
55Lưu Quỳnh Hương

Sinh ngày 11/12/1976

Giảng viên

Tiến sĩ

Việt Nam

2014

Vi khuẩn học phân tử và sự truyền lâyVắc xin và Công nghệ sản xuấtGV khoa Thú y
56Đoàn Thị Thanh Hương

Sinh ngày 05/02/1974

Giảng viên

Tiến sĩ

Việt Nam

2002

Hóa sinh họcKiểm nghiệm thuốcGV khoa Thú y
57Nguyễn Thị Bích Hằng

Sinh ngày 28/10/1964

Giảng viên

Bác sĩ thú y

Việt Nam

1989

Thú yRèn nghề thú y 1GV khoa Thú y
58Vũ Anh Thạng

Sinh ngày 27/07/1964

Giảng viên

Kỹ sư chăn nuôi

Việt Nam

1987

Chăn nuôiRèn nghề thú y 2GV khoa Thú y
59Nguyễn Thị Oanh

Sinh ngày 17/07/1961

Giảng viên

Bác sĩ thú y

Việt Nam

1995

Thú yBệnh xá thú yGV khoa Thú y
Comments